Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Van: International Card Sevices BV
Datum: 27-09-2023 03:23 (GMT+01:00)
Aan: **********@************
Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ****@****.nl nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 27 Augustus 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

**********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail