Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Voorkom factuurfraude

Bij deze vorm van factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept (digitaal of fysiek) een factuur van uw bedrijf. Hij wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene die de rekening betaalt, maakt zonder het te weten geld over naar de fraudeur in plaats van naar uw bedrijf.

Hoe voorkomt u factuurfraude?

Het onderscheppen van facturen via de post is moeilijk te voorkomen. Wel kunt u inkomende facturen zorgvuldig bekijken op afwijkingen. Neem bij twijfel contact op met uw eigen contactpersoon bij de leverancier.

Digitaal kunt u zich tegen deze vorm van fraude beschermen door de volgende maatregelen te nemen:

Bij uitgaande facturen:

  • Beveilig uw e-mailadres en maildomein met technieken als SPF, DKIM en DMARC.
  • Zorg voor goede antivirussoftware.
  • Gebruik sterke, unieke en regelmatig wisselende wachtwoorden.
  • Klik bij het beantwoorden van mail niet op reply maar kies het e-mailadres uit uw eigen contactenlijst.

Bij inkomende facturen:

  • Check altijd bij uw eigen contactpersoon bij de leverancier of een bericht over een gewijzigd rekeningnummer legitiem is.
  • Klik bij het beantwoorden van mail niet op reply maar kies het e-mailadres uit uw eigen contactenlijst.
  • Controleer altijd het rekeningnummer van de ontvanger met uw eigen administratie.
  • Verifieer de betaling door de (genoemde) opdrachtgever te bellen. Gebruik hiervoor het nummer dat bij u bekend is, en niet het nummer dat bij het betaalverzoek staat. Dat nummer kan immers van de oplichter zijn.
  • Wees alert op smoesjes waarom een betaling urgent is en moet afwijken van normale procedure.
  • Zorg voor sterke, unieke en regelmatig wisselende wachtwoorden voor uw mailverkeer.