Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Basisscan cyberweerbaarheid Digital Trust Center

Het Digital Trust Center (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ontwikkelde een eenvoudige scan om de cyberweerbaarheid van uw bedrijf in kaart te brengen. De uitkomsten van de scan bieden geen garantie voor de digitale veiligheid van uw bedrijf, maar geven wel een indicatie van de cyberweerbaarheid van uw bedrijf. Op basis van de uitkomst kunt u bepalen welke stappen nog ondernomen moeten worden om deze weerbaarheid optimaal te maken.