Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Aanpak cyberincident

Niet alleen uzelf, maar ook uw medewerkers moeten weten wat te doen bij een cyberincident, zoals een aanval op uw systemen, een datalek of een stroomstoring. De Cyberincident Toolkit van het Digital Trust Center helpt u om u voor te bereiden op en te handelen bij een cyberincident.