Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Mijn nieuwe klant plaatst ineens een grote bestelling

Een nieuwe zakelijke klant heeft al een aantal keren een bestelling geplaatst en steeds direct betaald. Dan plaatst hij ineens een heel grote bestelling, die niet betaald wordt. De klant is niet meer te bereiken.

 

Dit kunt u direct doen

  • Verzamel alle informatie die u over de klant hebt (inclusief het kenteken van het voertuig wanneer de klant de bestelling zelf ophaalt) en doe aangifte bij de politie.
  • Meld de fraude bij de Fraudehelpdesk.

 

Deze signalen wijzen op fraude

  • De klant wil de bestelling zelf ophalen en doet dit in een voertuig zonder bedrijfsnaam of in een personenauto.
  • Het bestelpatroon verandert drastisch: de klant heeft steeds kleine bestellingen geplaatst en plaatst ineens een heel grote bestelling, die niet lijkt te passen bij zijn activiteiten.
  • Bij het plaatsen van de grote bestelling heeft de klant veel haast. Hij gaat daarom ook direct akkoord met uw vraagprijs.

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van oplichting? Neem dan contact op met de FHD

 

Klant verandert bestelpatroon

U krijgt een nieuwe zakelijke klant die met regelmaat bestellingen plaatst en deze direct betaalt. Het contact met de klant verloopt prettig. Dan plaatst de klant ineens een heel grote bestelling, waar haast bij is. In sommige gevallen heeft de klant zoveel haast, dat hij aanbiedt zelf iemand te sturen om de bestelling op te halen. De bestelling wordt dan opgehaald in een busje zonder specifieke bedrijfskenmerken of reclame of in een gewone personenauto.
De bestelling lijkt in sommige gevallen niet te passen bij de activiteiten van de klant: de winkelier die tot nu toe steeds een bos bloemen voor in de winkel bestelt, neemt ineens honderd bossen af. Na levering blijft het stil: de bestelling wordt niet betaald en de klant is niet meer te bereiken.

 

Hoe voorkomt u deze vorm van oplichting?

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van oplichting? Neem dan contact op met de FHD