Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Mijn medewerker verandert zijn/haar rekeningnummer via de mail

Uw medewerker stuurt een mail (naar de salarisadministratie) met het verzoek het rekeningnummer waarop het salaris ontvangen wordt te wijzigen. In werkelijkheid is de mail afkomstig van oplichters die het mailaccount van uw medewerker gehackt hebben. Het salaris verdwijnt naar de bankrekening van de oplichters.

 

Dit kunt u direct doen

Vraag bij de medewerker na of er inderdaad sprake is van een wijziging van het rekeningnummer en controleer of het juiste rekeningnummer in het systeem staat.

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van oplichting? Neem dan contact op met de FHD

 

Salaris naar de verkeerde rekening

Via een datalek komen veel gegevens, waaronder mailadressen, in handen van criminelen. Die maken daar op allerlei manieren gebruik van, bijvoorbeeld door vanaf een gehackt mailadres te mailen naar de salarisadministratie.

Oplichters geven uit naam van de medewerker een nieuw rekeningnummer door, waarop voortaan het salaris gestort moet worden. Vaak zijn dergelijke rekeningnummers van een zogenaamde geldezel of katvanger: een tussenpersoon die zijn/haar bankrekening laat gebruiken om geld door te sluizen. Ook komt het voor dat oplichters een rekening tijdelijk gebruiken en hem weer opheffen zodra ze het geld gepind hebben.

 

Hoe voorkomt u deze vorm van oplichting?

 

Wat als het salaris op de verkeerde rekening is gestort?

  • Noteer zorgvuldig de naam en het rekeningnummer waar het salaris op gestort is en bewaar de mail waarmee de wijziging van het rekeningnummer is doorgegeven. Mogelijk hebt u deze gegevens nodig bij een aangifte.
  • Vervang vervolgens het valse rekeningnummer voor het juiste in al uw systemen.
  • Adviseer uw medewerker aangifte te doen en de inlogcode van zijn/haar mailaccount te wijzigen.

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van oplichting? Neem dan contact op met de FHD