Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Ik heb te maken met faillissementsfraude

Oplichters richten een bedrijf op (of nemen een bedrijf over) en maken grote schulden door meer te bestellen dan betaald kan worden. Of ze vragen u te betalen voor diensten en producten die niet geleverd worden. Vanwege grote schulden gaat het bedrijf uiteindelijk failliet. De oplichters hebben dan de afgenomen producten al tegen dumpprijzen verkocht en zijn verdwenen.

 

Dit kunt u direct doen

• Neem contact op met de curator die het faillissement afhandelt. De naam van de curator is te vinden in het Centraal Insolventieregister.
• Meld de fraude bij de Fraudehelpdesk.

 

Deze signalen wijzen op fraude

• Er zijn veel wisselingen in het bestuur van een organisatie.
• Het bestelgedrag van een organisatie verandert sterk.
• Rekeningen worden ineens minder snel betaald.
• Er is (ineens) sprake van een groot personeelsverloop.
• Het bedrijf deelt minder informatie.
• Het bedrijf is minder goed bereikbaar.

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van faillissementsfraude? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk 

 

Wat is faillissementsfraude?

Bij faillissementsfraude richten oplichters een bedrijf op (of nemen het over) met de intentie het bedrijf failliet te laten gaan. Voordat ze faillissement aanvragen bestellen ze eerst veel producten bij veel verschillende leveranciers. Deze producten worden niet betaald, maar tegen dumpprijzen doorverkocht. Ook gebeurt het dat de oplichters een factuur sturen voor producten of diensten die vervolgens niet geleverd worden.
Vaak blijven de oplichters zelf buiten beeld. Ze stellen als directeur van het bedrijf een zgn. ‘katvanger’ aan: iemand zonder vermogen of bezittingen waar niets te halen valt wanneer het faillissement wordt uitgesproken.
Wanneer er faillissement is aangevraagd wordt een curator aangesteld die het faillissement afhandelt. Deze curator onderzoekt ook of er sprake is van fraude. Als schuldeiser kunt u een vordering van het openstaande bedrag indienen bij de curator.
In sommige gevallen wachten oplichters het faillissement niet af. Ze maken dan gebruik van turboliquidatie: een procedure waarmee het bedrijf direct kan worden uitgeschreven bij de KvK. Er is dan geen sprake van een curator. Wel kunt u als schuldeiser bij de rechtbank een verzoek indienen om de liquidatie te laten heropenen. De rechter bekijkt dan of er mogelijkheden zijn geld terug te halen uit het bedrijf.

Hoe voorkomt u faillissementsfraude?

 

Heeft u het vermoeden dat u slachtoffer bent van faillissementsfraude? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk