Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Ik heb te maken met turboliquidatie

Oplichters richten een bedrijf op (of nemen het over) met de bedoeling het bedrijf direct te liquideren. Het nog aanwezige geld of de aanwezige middelen worden weggesluisd en schuldeisers blijven met lege handen achter.

 Dit kunt u direct doen

  • Neem contact op met uw juridisch adviseur om te overleggen of het mogelijk is de bestuurder van de onderneming persoonlijk verantwoordelijk te stellen of de onderneming via de rechtbank te laten heropenen.
  • Meld de fraude bij de Fraudehelpdesk.

Deze signalen wijzen op fraude

  • Er zijn veel wisselingen in het bestuur van een organisatie.
  • Het bestelgedrag van een organisatie verandert sterk.
  • Rekeningen worden ineens minder snel betaald.
  • Er is (ineens) sprake van een groot personeelsverloop.
  • Het bedrijf deelt minder informatie.
  • Het bedrijf is minder goed bereikbaar.

 

Heeft u het vermoeden dat u te maken hebt met onterechte turboliquidatie? Neem dan contact op met de FHD

 

Wat is turboliquidatie?

Bij turboliquidatie wordt een bedrijf dat niet levensvatbaar meer lijkt per direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo kan het bedrijf zonder tussenkomst van een curator en zonder extra kosten ophouden te bestaan. Voorwaarde om een turboliquidatie te mogen uitvoeren is dat er geen schulden meer openstaan. Zijn die er wel, dan moet een faillissement worden aangevraagd, zodat schuldeisers hun geld kunnen vorderen.

Oplichters die een turboliquidatie aanvragen ontlopen de vordering van schuldeisers. Vaak onttrekken zij vlak voor de turboliquidatie het nog aanwezige geld of de nog aanwezige middelen uit het bedrijf. Het komt ook voor dat de oplichters nog snel een paar grote bestellingen plaatsen of geld innen voor producten en diensten die nooit geleverd worden.

Een turboliquidatie hoeft, anders dan een faillissement, niet gepubliceerd te worden. Daardoor kan het gebeuren dat eventuele schuldeisers niet eens weten dat een bedrijf niet meer bestaat. Ook is er geen curator betrokken bij een turboliquidatie. Er is dus niemand met wie schuldeisers contact kunnen opnemen over openstaande vorderingen.

Het is mogelijk om via de rechter een turboliquidatie ongedaan te laten maken, om zo de boeken opnieuw te kunnen openen en schulden alsnog te innen. Ook kan bekeken worden of de bestuurder/eigenaar van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Maar meestal hebben de oplichters het nog aanwezige geld al weggesluisd en is de bestuurder/eigenaar een tussenpersoon bij wie niets te halen valt. Daarom kiezen veel gedupeerden ervoor geen verdere actie te ondernemen.

Om dit soort oplichting te voorkomen wordt de wetgeving rond turboliquidatie aangescherpt. Verwacht wordt dat rond november 2023 strengere eisen gelden wanneer iemand gebruik wil maken van turboliquidatie.

Hoe voorkomt u oplichting door turboliquidatie?

Turboliquidatie voorkomen is niet mogelijk. Wel is het goed altijd alert te zijn op de eerder genoemde signalen die op fraude wijzen, met name bij overname van een bedrijf waarmee u zaken doet. Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor goede algemene voorwaarden, waarin b.v. is vastgelegd dat bij uitblijven van betalingen geen volgende leveringen meer zullen plaatsvinden.

 

Heeft u het vermoeden dat u te maken hebt met onterechte turboliquidatie? Neem dan contact op met de FHD