Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: vrijdag 7 juni 2024 14:09
Aan: *******@******
Onderwerp: Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!

Beste heer, mevrouw,

Wij hebben meerdere brieven verstuurd met het verzoek om uw
contactgegevens bij te werken, maar tot
op heden hebben wij geen reactie ontvangen. De deadline voor het
bijwerken van uw gegevens was
6 juni 2024. Het is van cruciaal belang dat wij beschikken over de
juiste en actuele informatie met betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt
ons in staat om u op de hoogte te houden van de nieuwe wetgeving in
werking getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-
register vragen wij u om
uw contactgegevens te verifieren. Indien wij na 19 juni 2024 geen
bijgewerkte gegevens van uw
bedrijf ontvangen, wordt uw UBO-register tijdelijk niet toegankelijk
gesteld totdat de gegevens zijn
verwerkt.

Gegevens bijwerken (Link)

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met
betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 2.500 (dit
bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder
dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan
uitvallen. Voorkom deze boetes en maak de UBO tijdigkenbaar.

Voor vragen of assistentie bij het invullen van de formulieren kunt u
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij
staan klaar om u te helpen en verdere complicaties te voorkomen.

Telefoonnummer: 0800-*****

Wij benadrukken dat het bijwerken van uw contactgegevens een
essentiële verplichting is als ondernemer. Wij hopen op uw
medewerking en zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

********
Kamer van Koophandel

Valse e-mail