Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Onderwerp: Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!
Datum: 19 februari 2024 om 16:14:10 CET
Aan: *******@*****

Beste heer, mevrouw,

Wij hebben meerdere brieven verstuurd met het verzoek om uw contactgegevens bij te werken,
maar tot
op heden hebben wij geen reactie ontvangen. De deadline voor het bijwerken van uw gegevens was
8 Januari 2024. Het is van cruciaal belang dat wij beschikken over de juiste en actuele informatie met
betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van de nieuwe
wetgeving in werking getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-register vragen wij u om
uw contactgegevens te verifieren. Indien wij na 18 Januari 2024 geen bijgewerkte gegevens van uw
bedrijf ontvangen, wordt uw UBO-register tijdelijk niet toegankelijk gesteld totdat de gegevens zijn
verwerkt.

Gegevens bijwerken (Link)

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een
last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom
deze boetes en maak de UBO tijdigkenbaar.

Voor vragen of assistentie bij het invullen van de formulieren kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens. Wij staan klaar om u te helpen en verdere complicaties te
voorkomen.

Telefoonnummer: 0800-****
E-mailadres: *****@*********

Wij benadrukken dat het bijwerken van uw contactgegevens een essentiële verplichting is als
ondernemer. Wij hopen op uw medewerking en zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

******
Kamer van Koophandel

Valse e-mail