Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Openstaande Vorderingen

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 26 april 2024 om 02:43:16 CEST
Aan: ****@*****
Onderwerp: Openstaande Vorderingen
Antwoord aan: ******@***

Belangrijke Mededeling –
Openstaande Vordering
Datum Dagtekening : 26-04-2024

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat er mogelijk één of
meerdere openstaande beschikkingen zijn op uw naam, wat kan
leiden tot verhogingen en/of beslagleggingen op uw
eigendommen.

Om deze kwestie te verduidelijken en verdere verhogingen te
voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om uw persoonlijke
pagina te raadplegen. Hier vindt u gedetailleerde informatie over
eventuele openstaande beschikkingen en de stappen die u kunt
nemen om ze op te lossen.

Wij benadrukken het belang om deze kwestie serieus te nemen
en spoedig actie te ondernemen om eventuele financiële
gevolgen te voorkomen.

U kunt uw persoonlijke pagina bereiken door te klikken op
onderstaande knop.

Bezoek uw persoonlijke pagina (Link)

Indien u verdere vragen heeft of assistentie nodig heeft, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen.

Lukt het niet om in één keer te betalen?
Indien u problemen ondervindt bij het voldoen van het
openstaande bedrag, neem dan contact op met de
Belastingdienst. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het
vinden van een passende oplossing voor uw situatie. Of kijk
voor meer informatie op: ****** (Link)

Disclaimer: De informatie in deze brief is strikt persoonlijk en
vertrouwelijk. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u
vriendelijk verzocht deze brief te vernietigen. Ongeoorloofd
gebruik of verspreiding van deze informatie kan leiden tot
juridische consequenties.

Valse e-mail