Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Essentieel: Handelsregister Bijwerken

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 31-05-2024 09:28 (GMT+01:00)
Aan: *****@*******
Onderwerp: Essentieel: Handelsregister Bijwerken

Geachte Ondernemer,

Sedert 1 januari 2023 zijn wij wettelijk verplicht jaarlijks een controle te
effectueren in het handelsregister. Dit doen wij teneinde de
betrouwbaarheid en actualiteit van het handelsregister te kunnen
blijven garanderen.

U ontvangt deze correspondentie aangezien er reeds geruime tijd geen
mutaties zijn doorgevoerd in het handelsregister met betrekking tot
uw onderneming. Voorts is ons opgevallen dat een of meerdere
gegevens niet accuraat zijn weergegeven.

Wij wensen u erop te attenderen dat de informatie vermeld in het
handelsregister te allen tijde accuraat dient te zijn, aangezien
consumenten en bedrijven steeds over juiste en actuele informatie
moeten beschikken. Dit is wettelijk vastgesteld.

Daarom bieden wij u thans de gelegenheid om uw bedrijfsinformatie in
het handelsregister te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Dit
kunt u via hier doen. (Link)

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om deze handeling binnen
drie werkdagen te voltooien. Indien u niet binnen de gestelde termijn
de informatie hebt gecontroleerd, zijn wij genoodzaakt uw
onderneming uit het handelsregister te verwijderen. Hiervoor
verwijzen wij naar Artikel 15.4 van de algemene voorwaarden van de
Kamer van Koophandel (KVK).

Bij uitschrijving van uw onderneming verliest u uw KVK-nummer.
Tevens zijn wij verplicht dit te melden aan de Belastingdienst, hetgeen
zal resulteren in het verlies van uw BTW-nummer.

Eenmaal uitgeschreven, kan een KVK-nummer niet opnieuw
geactiveerd worden. U zult dan uw onderneming geheel opnieuw
moeten inschrijven.

Houdt u er rekening mee dat wij ingevolge de privacywetgeving, die
uw onderneming beschermt, niet al uw gegevens openbaar maken in
het handelsregister. Niettemin zijn alle gegevens toegankelijk voor
overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

****** (Link)
Kamer van Koophandel

Valse e-mail