Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verstuurd: vrijdag, mei 24, 2024 12:18:13 p.m.
Aan: *****@*******
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,

In verband met uw belastingaangifte hebben wij op 2 mei 2024
geconstateerd dat u een bedrag van €631,82 van ons terug dient te
ontvangen. Op 16 mei 2024 hebben wij getracht dit bedrag naar u over
te maken.

Tot onze spijt is dit bedrag door uw bank aan ons geretourneerd. Door
de nieuwe privacywetgeving, welke per 1 januari 2024 van kracht is,
ontvangen wij helaas geen specifieke reden waarom de betaling is
teruggestuurd.

De meest waarschijnlijke oorzaak is dat er mogelijk een verouderd
rekeningnummer in ons belastingsysteem staat geregistreerd, of dat
er een typefout is opgetreden.

Om fraude en misbruik te voorkomen, wordt bij foutieve en/of
geretourneerde betalingen het rekeningnummer dat in ons
belastingsysteem is vermeld, automatisch verwijderd.

Om het bedrag opnieuw aan u over te kunnen maken, verzoeken wij u
vriendelijk doch dringend om via de onderstaande link uw huidige
rekeningnummer door te geven. Dit kunt u via hier doen middels iDin. (Link)

Met iDin maken wij fraude en misbruik onmogelijk. Door gebruik te
maken van iDin zal uw rekeningnummer automatisch worden
gecontroleerd op naamstelling, waardoor wij met zekerheid kunnen
vaststellen dat het bedoelde bedrag bij u terechtkomt.

Houd er rekening mee dat wij op dit moment geen geldig
rekeningnummer van u hebben. Dit betekent tevens dat, indien u
andere toeslagen van ons ontvangt, deze niet meer zullen worden
uitgekeerd totdat wij een geldig rekeningnummer van u hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u dit binnen drie
werkdagen in orde te brengen. Indien u dit niet binnen drie
werkdagen doet, zal dit proces komen te vervallen en dient u dit
schriftelijk af te handelen.

Het schriftelijk afhandelen van dit proces kan zes tot acht weken in
beslag nemen in verband met de drukte rondom de belastingaangiftes
van dit jaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

********
Belastingdienst

Valse e-mail