Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Actie vereist: Update uw bedrijfsinformatie om compliant te blijven met de wet

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: maandag 13 mei 2024 15:02
Aan: *******@*****
Onderwerp: Actie vereist: Update uw bedrijfsinformatie om compliant te blijven met de wet

Geachte heer en/of mevrouw,

Met ingang van 10 februari 2024 schrijft de wet ons voor jaarlijks op basis van
een steekproef de basisgegevens te controleren van alle geregistreerde
ondernemingen en/of stichtingen in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel (KVK).

Uit onze analyse blijkt dat er gedurende enige tijd geen wijzigingen zijn
aangebracht in uw registratie in het handelsregister. Onze controle heeft
aangetoond dat enkele gegevens met betrekking tot uw onderneming niet langer
correct zijn. Het is echter wettelijk verplicht om deze gegevens up-to-date te
houden.

De wet vereist dat elke onderneming en/of stichting transparant is over de
basisinformatie die wordt verstrekt. Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel
consumenten als bedrijven.

Wij begrijpen dat het mogelijk is dat u wellicht verzuimd heeft een verhuizing of
andere wijzigingen door te geven vanwege de drukte die het ondernemerschap
met zich meebrengt. Daarom bieden wij u nu de gelegenheid om binnen 3
werkdagen uw registratie in het handelsregister te controleren en indien nodig
onjuiste informatie aan te passen.

U kunt via hier, uw regisitratie in het handelsregister bekijken. (Link)

Aangezien het bij wet verplicht is om accurate bedrijfsinformatie te verstrekken,
zijn wij genoodzaakt uw onderneming uit het handelsregister te verwijderen indien
u uw huidige registratie niet bekijkt. Dit zou betekenen dat uw KVK-nummer komt
te vervallen.

Wij willen u erop wijzen dat het stopzetten van uw KVK-nummer automatisch
resulteert in het verlies van uw BTW-nummer. Dit wordt verplicht gemeld bij de
belastingdienst en andere overheidsinstanties.

Gelieve op te merken dat de nieuwe privacywetgeving u als ondernemer
beschermt tegen het openbaar maken van bepaalde informatie. Derhalve zal niet
alle informatie die voor u zichtbaar is, ook publiekelijk zichtbaar zijn.
Privacygevoelige informatie is alleen toegankelijk voor ons en overheidsinstanties,
waaronder de belastingdienst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

******
Kamer van Koophandel

Valse e-mail