Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Aangifte doen

Aangifte? Doen!

Helaas is u door iemand iets naars aangedaan. Het is belangrijk dat u daar iets mee doet. Naast eventuele andere acties kan het bij strafbare feiten zinvol zijn om aangifte te doen bij de politie.

Waarom aangifte?

Als u slachtoffer bent van identiteitsfraude, heeft u een aangifte nodig om bij andere instanties (zoals de bank) te kunnen aantonen dat uw identiteit wordt misbruikt.

Het kan ook zijn dat u de behoefte heeft om tegen de ander in actie te komen. Dat kan o.a. door aangifte te doen. Het kan u helpen om te gaan met wat u is overkomen.
Aangifte is vervolgens de eerste stap in het proces van opsporing en vervolging. Zonder uw informatie komt dat proces niet op gang. Zonder aangifte geen vervolging!
Daarbij geeft uw aangifte de politie een beeld van wat er speelt op het gebied van (digitale) criminaliteit. Zo kan die beter bepalen waar prioriteit aan gegeven moet worden.

Gaat de politie meteen met mijn aangifte aan het werk?

De politie beslist zelf of ze na een aangifte een onderzoek begint. De politie kan helaas niet elke aangifte onderzoeken. De politie is heel druk en moet daarom soms lastige keuzes maken. Soms is er ook te weinig bewijs om een onderzoek te beginnen.
U kunt dus soms al na enkele weken een brief krijgen waarin de politie laat weten dat er bij gebrek aan capaciteit/prioriteit of aanknopingspunten geen vervolg aan uw aangifte gegeven zal worden.

Heeft aangifte dan wel zin?

Ja, het doen van aangifte heeft altijd zin.
Als u bericht krijgt dat opvolging niet direct plaatsvindt, kan uw informatie wel toegevoegd worden aan bestaande informatie over een verdachte. Ook kan uw aangifte later worden aangevuld met nieuwe aangiften door andere gedupeerden.
Soms zijn er meerdere aangiften nodig voordat de politie in actie komt. Het kan dus zijn dat uw aangifte in een later stadium alsnog tot opsporing en vervolging leidt. Als dat gebeurt krijgt u daar bericht van.

Politie wil aangifte niet opnemen

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan hebt u het recht om aangifte te doen. Ook als nabestaande van een slachtoffer heeft u dat recht. De politie is verplicht uw aangifte op te nemen. Mocht de politie onwillig zijn uw aangifte op te nemen, wijs ze dan op uw recht tot het doen van aangifte. Houd u daarbij wel rekening met uw eigen verantwoordelijkheid: zorg dat u alle mogelijke gegevens bij de hand hebt en wees zo uitgebreid mogelijk. Om u te helpen alle belangrijke gegevens aan te leveren hebben wij dit voorbereidingsdocument voor u gemaakt. U kunt dit document downloaden, uitprinten en invullen. In dit document vindt u ook aanwijzingen voor het aanleveren van digitale documenten, zoals screenshots en WhatsApp gesprekken.

Krijg ik mijn geld terug na aangifte?

Als u wilt dat uw aangifte leidt tot het terugkrijgen van uw geld, dan kunt u zich eventueel voegen in de strafzaak als de verdachte gepakt en voor de rechter gebracht wordt. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vindt u duidelijke informatie over uw rechten rond het doen van aangifte. Bedenk dat dit teruggehaalde geld bij de verdachte vandaan moet komen. Die moet dat geld dan (nog) wel hebben.