Wij hebben u geprobeerd telefonisch te bereiken.

Kamer van Koophandel

Van: KVK no-reply
Verzonden: vrijdag 22 september 2023 11:49
Aan: *********@**********
Onderwerp: Wij hebben u geprobeerd telefonisch te bereiken.

Geachte ondernemer,
Wij hebben u geprobeerd telefonisch te bereiken, maar tevergeefs.
In het registratiesysteem blijkt dat uw persoonsgegevens onvolledig ingediend zijn.

Het is van cruciaal belang dat wij beschikken over de juiste en actuele
informatie met betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt ons in staat om u op de
hoogte te houden van belangrijke zakelijke ontwikkelingen en u te voorzien
van relevante updates.

Werk uw persoonsgegevens bij via onze digitale omgeving [Mijn KVK]

Let op! Wij geven u nog één kans om uw persoonsgegevens binnen twee dagen te
verifieren. Indien binnen het gestelde termijn
geen bijgewerkte gegevens van uw bedrijf ontvangen,
wordt uw KVK-nummer tijdelijk geblokkeerd totdat de gegevens zijn
geactualiseerd.

Mijn KVK (Link)

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (link) uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail