Voorkom extra kosten!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Onderwerp: Voorkom extra kosten!
Datum: 11 oktober 2023 om 08:40:07 CEST
Aan: ***************@*****************

|
Belastingdienst
Geachte relatie,

Op grond van de kennisgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wetgeving hebben wij wijzigingen
doorgevoerd met betrekking tot het UBO-register. Het is ons
alleen toegestaan zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens zijn bijgewerkt in het
Handelsregister.

Door de gewijzigde wet- en regelgevingseisen van het UBO-
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de implementatie van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de NAW-gegevens van klanten
van de Kamer van Koophandel beschermd zijn tegen
ongeautoriseerd gebruik.

Controleer uw gegevens

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail