Uw Voorschriften

ICS

Onderwerp: Uw Voorschriften
Datum: 2023-09-19 17:38
Afzender: International Card Services
Ontvanger: *********@******

Beste heer/mevrouw,

Wij hebben u al meerdere keren verzocht om uw gegevens
te controleren en valideren in uw Mijn ICS-account. Dit is
nodig om uw Card Services (ICS) te blijven gebruiken in
overeenstemming met ons jaarlijkse veiligheidsvoorschrift.
Helaas zijn uw gegevens nog niet gevalideerd. In deze brief
leest u hoe het nu verder gaat.

Eerder hebben wij u laten weten dat het controleren en
aanvullen van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen
aan de wetgeving. Als u uw online omgeving niet up-to-date
houdt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst
met u op te zeggen.

Op 22 September 2023 blokkeren wij uw card(s) omdat
er een nieuwe beveiligingsupdate van kracht wordt.
Daarvoor moet uw account opnieuw worden geverifieerd. U
kunt de nieuwe, geheel vrijblijvende 2-staps-verificatie
doorlopen voor 22 September 2023. Na deze datum kunt
u geen gebruik meer maken van uw ICS App. Gelieve uw
verificatie te voltooien via onderstaande link:

BEVEILIGDE OMGEVING (Link)

Om te voorkomen dat de overeenkomst tussen ons eindigt,
dient u uw gegevens te valideren voor 22 September
2023. Als u uw gegevens controleert en aanvult voor deze
datum, kunt u uw Card(s) enkele minuten later weer
gebruiken! Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en
komen uw Card(s) in een tijdelijke blokkade te staan.

Houd er rekening mee dat voor opzegging een opzegtermijn
van twee maanden geldt. Als wij in deze periode niets van u
horen, eindigt uw overeenkomst met ons op 21 November
2023. Daarna heeft *** geen overeenkomst meer
met ons en kunnen wij uw Card(s) niet meer voor u
deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u
een nieuwe Card bij ons aanvragen. Hiervoor is het nodig
dat u alle gegevens opnieuw aan ons doorgeeft. Door uw
persoonlijke gegevens bij te werken, kunt u blijven genieten
van de privileges die wij u als klant aanbieden.

Dank u wel voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

*********
Manager Services

Valse e-mail