Uw openstaande vordering met CJIB-nummer ****

CJIB

Van: CJIB
Verzonden: vrijdag 20 oktober 2023 1:13
Aan: *******@******
Onderwerp: Uw openstaande vordering met CJIB-nummer 29672623

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met CJIB-nummer **** is
na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 27 Oktober 2023 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen
met iDeal (Link) .

Vermeld het CJIB-nummer **** tijdens het betalen

Betaal openstaande schuld (Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail