Uw laatste aanmaning

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: donderdag 9 november 2023 00:32
Aan:
Onderwerp: [SPAM] Uw laatste aanmaning

KVK

Nieuwe regelgeving 2023

Geachte ondernemer,
Het is onze plicht u te informeren over recente wettelijke veranderingen in Nederland die van invloed zijn op uw bedrijf. Conform deze nieuwe voorschriften is elke onderneming nu verplicht om jaarlijks haar contactinformatie bij te werken en te melden bij de Kamer van Koophandel (KVK). De deadline voor deze gegevensupdate verliep op 1 september, en ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken hebben wij nog geen respons van uw kant ontvangen.

In overeenstemming met de wetswijziging zijn wij verplicht om een boete op te leggen, drie maanden na de laatste deadline. Deze boete bedraagt €140,-, plus €9,- administratiekosten. Om juridische stappen te voorkomen, raden wij u dringend aan om onmiddellijk uw gegevens te actualiseren.

Klik hier om uw gegevens bij te werken.

Wij rekenen op uw medewerking om deze kwestie spoedig op te lossen.

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail