Uw BTW teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 22 sep. 2023 12:16
Onderwerp: Uw BTW teruggave
Aan: ******@******

Geachte ondernemer,
Uit onze administratieve gegevens blijkt dat uw bedrijf nog recht
heeft op een teruggave van BTW. Uw bedrijf komt in aanmerking
voor een BTW-teruggave van €465,37. Wij leggen aanzienlijke nadruk
op een nauwgezette afwikkeling van fiscale aangelegenheden.

Om de teruggave te faciliteren, verzoeken wij u om uw gegevens in
te vullen via ons beveiligde online portaal. U kunt toegang krijgen
tot dit portaal door de volgende link te volgen:
****.**/****-*** (Link). Gelieve de gevraagde
informatie volledig en nauwkeurig in te vullen om ervoor te zorgen
dat de teruggave correct wordt verwerkt.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen in de
Belastingdienst. Wij streven ernaar om uw fiscale zaken op een
efficiënte en accurate manier te behandelen.

Met vriendelijke groet,

****************
Directeur Particulier en Zakelijk
Belastingdienst

Valse e-mail