Uw berichtenbox bevat belangrijke info

ICS

Van:International Card Services
Verzonden: donderdag 26 oktober 2023 05:12
Aan: **********@***********
Onderwerp: Uw berichtenbox bevat belangrijke info

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord
Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: #e-mail# nog niet is aangemeld voor het 3D
Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Oktober 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de qrcode hieronder met de camera van uw mobiel om door verwezen te worden.

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.
Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail