Uw belastingteruggave staat klaar !

Belastingdienst

Onderwerp: Uw belastingteruggave staat klaar !
Datum: 2023-09-07 06:06
Afzender: MijnOverheid
Ontvanger: ******@*******

Uit onze administratieve gegevens blijkt dat uw bedrijf nog recht heeft
op een teruggave van BTW. Uw bedrijf komt in aanmerking voor een
BTW-teruggave van EUR265. Wij leggen aanzienlijke nadruk op een
nauwgezette afwikkeling van fiscale aangelegenheden.

Om de teruggave te faciliteren, verzoeken wij u om uw gegevens in te
vullen via ons beveiligde online portaal. U kunt toegang krijgen tot dit
portaal door de volgende link te volgen: *******.
Gelieve de gevraagde informatie volledig en nauwkeurig in te
vullen om ervoor te zorgen dat de teruggave correct wordt verwerkt.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen in de
Belastingdienst. Wij streven ernaar om uw fiscale zaken op een
efficiënte en accurate manier te behandelen.

Met vriendelijke groet,

******
Directeur Particulier en Zakelijk
Belastingdienst

Valse e-mail