Urgent: uw laatste aanmaning

Kamer van Koophandel

Van:Kamer van Koophandel | Helpdesk
Verzonden: woensdag 25 oktober 2023 04:19
Aan:
Onderwerp: [SPAM] Urgent: uw laatste aanmaning

KVK
Herinnering jaarlijkse update contactgegevens
Wij willen u graag op de hoogte stellen van recente wetswijzigingen in Nederland met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen.

Overeenkomstig deze nieuwe wetgeving, herinneren wij u eraan dat u als ondernemer verplicht bent om jaarlijks uw contactgegevens bij te werken. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons geregistreerde informatie altijd actueel en correct is.
Uw laatste deadline
Wij betreuren te moeten meedelen dat de deadline voor deze jaarlijkse update, die was vastgesteld op 20 oktober, inmiddels is verstreken. Ondanks meerdere schriftelijke herinneringen die wij eerder hebben verstuurd, hebben wij tot op heden geen reactie van u mogen ontvangen.

Scan de QR-Code om uw contactgegevens door te geven

Scan de QR-code met de camera van uw mobiele apparaat. U wordt doorverwezen naar de actualisatiepagina van de Kamer van Koophandel. Hier heeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze uw contactgegevens voor het jaar 2023 bij te werken.

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot financiële consequenties. Indien u de deadline mist, zal er een boete van €148,00 worden opgelegd, evenals €9,00 aan administratiekosten.

Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben bij het bijwerken van uw gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via 0800 21 17.
Wij benadrukken nogmaals dat wij er alles aan hebben gedaan om u op de hoogte te brengen van deze verplichting, en wij hopen op uw medewerking om eventuele verdere stappen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

KVK – Kamer van Koophandel

Valse e-mail