Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Uitschrijving nadert

Kamer van Koophandel

From: Kamer van Koophandel
Subject: Uitschrijving nadert
Date: 15 December 2023 at 09:54:12 CET
To; *****@*****

Dit is uw laatste herinnering omtrent het updaten van uw contactgegevens
Wij willen u graag kennis geven van de recente
wetswijzigingen in Nederland, met betrekking tot de
verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor alle in
Nederland gevestigde ondernemingen.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij u eraan dat
u als ondernemer verplicht bent om deze update uit te
voeren. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de
bij ons geregistreerde informatie altijd actueel en correct is.

Scan de QR-Code om te worden doorverwezen naar onze website
Scan de QR-Code met de camera van uw mobiele apparaat. U
wordt vervolgens doorverwezen naar onze
actualisatiepagina. Hier heeft u de mogelijkheid om op een
eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze uw
contactgegevens bij te werken.

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot
financiele consequenties. Indien u uw gegevens niet voor 17
november bijwerkt, zal er een boete van € 128,- worden
opgelegd, evenals € 7,- aan administratiekosten.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.

[QR-code]

Met vriendelijke groet,
**************
Kamer van Koophandel

Valse e-mail