Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

UBO gegevens nog niet verwerkt

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: donderdag 8 februari 2024 17:30
Aan: ******@********
Onderwerp: UBO gegevens nog niet verwerkt

Berichtgeving: Februari 2024

Vanwege nieuwe wet en -regelgeving met ingang vanaf 5
februari
2024 zijn wij genoodzaakt uw UBO-gegevens opnieuw te
registeren.
De UBO-registers helpen fraude en witwassen voorkomen. In
de
registers staat per organisatie wie de ‘ultimate beneficial
owner’
(UBO) is. Dit is de eigenaar, een belanghebbende, of de
persoon die
zeggenschap heeft. De overheid gebruikt de registers om
criminaliteit
op te sporen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Ons
vragenformulier kunt u bezoeken via de knop hieronder en
neemt ca.
2 minuten in beslag.

Mijn vragenformulier (Link)

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail