Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

U heeft nog een paar dagen

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: vrijdag 15 december 2023 05:48
Aan: ******@******
Onderwerp: U heeft nog een paar dagen

Dit is uw laatste herinnering omtrent het updaten van uw
contactgegevens

Wij willen u graag kennis geven van de recente wetswijzigingen in
Nederland, met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update van
contactgegevens voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij u eraan dat u als
ondernemer verplicht bent om deze update uit te voeren. Dit is van
cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons geregistreerde
informatie altijd actueel en correct is.

Deadline
Wij betreuren te moeten mededelen dat de deadline voor deze jaarlijke
update, die was vastgesteld op 10 december, reeds is verlopen.
Ondanks meerdere herrineringen, die wij u eerder hebben vestuurd,
hebben wij tot op heden geen reactie van u ontvangen.

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot financiele
consequenties. Indien u uw gegevens niet voor 18 december bijwerkt,
zal er een boete van € 148,- worden opgelegd, evenals € 9,- aan
administratiekosten.

Klik hier om uw gegevens bij te werken. [link]

Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben bij het bijwerken
van uw gegevens, kunt u contact met onze klantenservice opnemen via
***********.

Met vriendelijke groet,
*****************
Kamer van Koophandel

Valse e-mail