Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Twee-Factor Authenticatie

ICS

Van: ICS
Verzonden: woensdag 26 juni 2024 02:00
Aan: ***************@****************
Onderwerp: Twee-Factor Authenticatie

Geachte Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 16 Februari 2024 ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter
kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze klanten hun persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en controleren we uw persoons-
en contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog niet voor 29 Juni 2024 te hebben voldaan dan kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.
Lees in het Privacy Statement [link] meer over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Klik op Mijn ICS
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles naar behoren in:
Mijn ICS [link]

Beëindigen voorkomen?
Valideer uw gegevens voor 29 Juni 2024.
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.
Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van één maand. Als wij in deze periode niets van uw horen,
eindigt uw overeenkomst met ons op 29 Juni 2024. Daarna heeft u geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.
Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk nu uw persoonlijke gegevens
bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Afdeling Account Management

Valse e-mail