Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Service Bericht

ICS

Van: Service Verbetering International Card Services
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 19:56
Aan: ********@********
Onderwerp: Service Bericht

Beste ICS Gebruiker,

Ondanks herhaalde verzoeken tot het bijwerken van uw accountgegevens, bent u tot op heden in gebreke gebleven. U ontvangt dit bericht met betrekking tot uw account bij ICS-CARDS. Het is opgevallen dat er enkele belangrijke gegevens ontbreken in uw account, wat een impact heeft op de veiligheid en effectieve werking van onze services.

In lijn met voorschriften en wetgeving, en om te voldoen aan verbeterde normen voor gegevensbeheer, is het regelmatig bijwerken van uw accountgegevens van essentieel belang. Het ontbreken van bijgewerkte gegevens kan niet alleen invloed hebben op de veiligheid van uw account, maar kan ook leiden tot verstoring van onze dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat onze systemen optimaal werken en om de veiligheid van uw account te handhaven, is het van essentieel belang dat u onmiddellijk uw accountgegevens bijwerkt. Indien er wijzigingen zijn in uw contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, vragen we u deze te actualiseren via het aangewezen portal op onze website.

Uw Beveiligde Online Omgeving [link]

Het is belangrijk om te benadrukken dat als er geen actie wordt ondernomen om uw gegevens vóór 25 februari bij te werken, dit zal leiden tot een tijdelijke blokkade van uw account. Bovendien, indien er tegen 23 april 2024 geen update plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om het contract met betrekking tot uw account te beëindigen.

Ons doel is om u de best mogelijke service te bieden, en wij waarderen uw medewerking in deze kwestie ten zeerste. Als u enige hulp nodig heeft of vragen heeft over het bijwerken van uw gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 020-******** [link].

We hopen op uw snelle actie in deze kwestie en bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
***********************
Hoofd Afdeling Klantenzorg

Valse e-mail