Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Rond uw registratie voor 2024 af

Kamer van Koophandel

Van:Kamer van Koophandel (Helpdesk)
Verzonden: vrijdag 29 december 2023 03:10
Aan: *******@******
Onderwerp: Rond uw registratie voor 2024 af

Voltooi uw identificatie

Geachte ondernemer,

Vanaf het kalenderjaar 2024 dient u jaarlijks uw zakelijke contactgegevens
bij te werken. Het is van uiterst belang om deze verplichting serieus te
nemen, aangezien het niet naleven van deze richtlijn gevolgen kan hebben
voor uw toegang tot en gebruik van de KvK-faciliteiten. Wij adviseren u
daarom om proactief te zijn en uw gegevens tijdig bij te werken.

Klik hier om uw contactgegvens door te geven (Link)

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw medewerking en staan tot uw
beschikking voor eventuele vragen of hulp.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail