Onvolledige bedrijfsgegevens

e-Herkenning

Van: ***********@**********
Datum: woensdag, 13 september 2023 om 00:46
Aan: ********@*******
Onderwerp: Onvolledige bedrijfsgegevens

e Herkenning

Beste zakelijke klant,

Met ingang van 23 september 2023 zullen alle overheids
dienstverleners alleen toegankelijk zijn met betrouwbaarheidsniveau
4.
Dit betekent dat als uw bedrijf nog niet over
betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en kostenloos een
aanvraag kunt indienen voor EH 4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al
beschikt over een eHerkenning, om toegang te blijven houden tot de
overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn.

Let op: Vanaf 5 oktober 2023 worden automatisch administratiekosten
van 129,95 EUR verrekend als u geen aanvraag heeft ingediend.

Gegevens bijwerken (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag
benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

*******
Personeelszaken

Valse e-mail