Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Onmisbaar: Vernieuw uw KVK-contactinformatie nu

Kamer van Koophandel

Van: De Kamer van Koophandel
Datum: 25 maart 2024 om 02:22:11 CET
Aan: ***********@********
Onderwerp: Onmisbaar: Vernieuw uw KVK-contactinformatie nu

KVK

Geachte ondernemer,

Wij stellen het op prijs u te informeren dat enkele
van uw contactgegevens in het register van de
Kamer van Koophandel verouderd zijn. Het is van
essentieel belang dat alle Nederlandse bedrijven
actuele contactgegevens hebben om belangrijke
correspondentie te ontvangen.

Tot onze spijt hebben wij nog geen reactie
ontvangen op onze eerdere correspondentie
betreffende dit onderwerp. Wij verzoeken u
vriendelijk om vóór 31 maart uw contactgegevens
bij te werken. Indien dit niet gebeurt, wordt uw
KVK-nummer tijdelijk geblokkeerd totdat de
benodigde updates zijn uitgevoerd.

Contactgegevens bijwerken (Link)

Met vriendelijke groet,
De Kamer van Koophandel

Valse e-mail