Omtrent: SCA beviliging (Strong Client Authentication)

ICS

Van: lnternational Card Services
Aan: *******@******
Datum: 26-10-2023 16:34
Onderwerp: Omtrent: SCA beviliging (Strong Client Authentication)

Heractiveer uw SCA (Strong Client Authentication)

Beste ICS Card-houder,

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat de SCA dubbele beveiliging van uw online
omgeving nog niet is geheractiveerd. Sinds vorig jaar is de SCA (Strong Client Authentication)
beveiliging ingegaan. Deze beveiliging is van essentieel belang voor de veiligheid van uw
gegevens en transacties.

Hoe heractiveert u de dubbele beveiliging?
Om de SCA beveiliging te heractiveren en te voldoen aan de geldende beveiligingsnormen,
verzoeken wij u vriendelijk om de volgende stappen te volgen:

Open uw webbrowser en bezoek (of kopieer en plak) de volgende link: *****(Link)
Volg de gegeven instructies op uw scherm om uw SCA beveiliging te heractiveren

Wij danken u voor uw medewerking en begrip in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail