Nieuwe wetten en regels voor ondernemers

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 21 november 2023 05:19
Aan: ****@*******
Onderwerp: Nieuwe wetten en regels voor ondernemers

Beste heer/mevrouw,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we met ingang
van 1 november 2023 enkele wijzigingen hebben aangebracht in ons
privacybeleid met betrekking tot het UBO-register. Dit heeft tot
resultaat van de wijzigingen dat we u niet meer als klant kunnen
identificeren bij de Kamer van Koophandel.

Door de gewijzigde wet- en regelgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (bekend als de AVG) van het UBO-register bij
de Kamer van Koophandel, wordt u verzocht om uw gegevens te
actualiseren. Bovendien is het verplicht om twee-factor authenticatie in
te schakelen voor uw account. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe
aan uw account en verkleint de kans dat derden ongeautoriseerd
toegang krijgen tot uw gegevens.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register
bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).
Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd,
waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes
en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail