Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Nieuwe regelgeving

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 26 februari 2024 om 00:24:23 CET
Aan: ****@******
Onderwerp: Nieuwe regelgeving
Antwoord aan: Bunq

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan
uw uw e-mailadres niet volledig zijn ingediend.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bijwerken (Link)

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw gegevens bij te werken voor
1 maart 2024.

Hoogachtend,

******
Personeelszaken

Valse e-mail