Nieuw bericht omtrent identificatie

Kamer van Koophandel

Van: K.V.K
Verzonden: donderdag 7 september 2023 01.15 uur
Aan: *******@*********
Onderwerp: Nieuw bericht omtrent identificatie

Geachte ondernemer,

Onlangs hebben wij u gevraagd om u online te identificieren, helaas
hebben wij uw identificatie niet ontvangen.

Zonder identificiatie kunt uw per 20 augustus 2023 geen gebruik
meer maken van de services van Kamer van Koophandel. Wij willen u
daarom vragen om dit alsnog aan te passen.

klik hier online identificieren (Link)

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail