Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: OM
Datum: 22 november 2023 om 03:35:51 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid (link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd..

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail