Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: DigiD
Datum: 6 oktober 2023 om 02:30:39 CEST
Aan: ****@******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan: ****@*******

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen.

Scan de QR code met de camera van uw mobiele
telefoon om het bericht in Mijn Overheid te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

QR CODE (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail