Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: DigiD
Aan: ******@*******.nl
Datum: 27-09-2023 00:54 CEST
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen.

Scan de QR code met de camera van uw mobiele
telefoon om het bericht in Mijn Overheid te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.
(QR-code)
Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail