Mededeling lCS

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 30 oktober 2023 18:41
Aan: *****@*****
Onderwerp: Mededeling lCS

Belangrijke Mededeling

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben u herhaaldelijk benaderd met betrekking tot het verifiëren en
valideren van uw gegevens in uw Mijn ICS-account. Dit is van vitaal belang om
te voldoen aan onze jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om ongestoord
gebruik te kunnen blijven maken van uw Card Services (ICS). Tot op heden
zijn deze gegevens nog niet gevalideerd. Daarom informeren wij u via deze
mededeling over de vervolgstappen.

Op 2 november 2023 zullen wij uw card(s) blokkeren vanwege een nieuwe
beveiligingsupdate. Voor deze update is herverificatie van uw account vereist.
U heeft tot 2 november 2023 de tijd om de nieuwe, geheel vrijblijvende 2-
staps-verificatie te voltooien. Na deze datum is toegang tot uw ICS App niet
meer mogelijk, om ongeautoriseerde toegang en mogelijke schade te
voorkomen of te beperken.

START UW BEVEILIGDE VALIDATIE (Link)

Om beëindiging van de overeenkomst te vermijden, dient u voor 2 november
2023 uw gegevens te valideren. Bij tijdige actie kunt u enkele minuten later
weer gebruikmaken van uw Card(s). Zonder actie wordt onze overeenkomst
beëindigd en worden uw Card(s) tijdelijk geblokkeerd.

Er geldt een opzegtermijn van twee maanden voor beëindiging. Indien wij
binnen deze periode niets van u vernemen, wordt onze overeenkomst op 1
januari 2024 ontbonden. Na deze datum is deblokkering van uw Card(s) niet
meer mogelijk.

Om na deze datum een Card te blijven gebruiken, dient u een nieuwe aan te
vragen en al uw gegevens opnieuw te verstrekken. Het bijwerken van uw
gegevens zorgt ervoor dat u kunt blijven profiteren van onze voordelen.

Met vriendelijke groet,
****
Manager Services

Valse e-mail