Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Maak uw bedrijfsgegevens veiliger

e-Herkenning

Van: E-Herkenning
Onderwerp: Maak uw bedrijfsgegevens veiliger
Datum: 13 juni 2024 om 10:36:57 CEST
Aan: *****@*****

Geachte eHerkenning gebruiker,

Wij hopen dat deze boodschap u goed bereikt. We willen u informeren over een belangrijke wijziging in
de beveiliging van uw account.

Het is ons opgevallen dat u nog niet bent upgegrade naar de nieuwe beveiligings systeem heeft
ingesteld. Vanaf 1 januari 2024 wordt het verplicht om deze extra beveiligingsmaatregel te activeren.
Dit is cruciaal om identiteitsdiefstal of fraude te voorkomen en om ongeautoriseerde toegang tot uw
account te voorkomen.

Wij raden u daarom sterk aan om deze extra beveiligingsfunctie zo snel mogelijk in te stellen. Hiermee
versterken we de bescherming van uw bedrijfsgegevens en waarborgen we de veiligheid van uw
account.

Upgrade (Link)

Met vriendelijke groet,

eHerkenning

Valse e-mail