Let op: Tweestaps inloggen activeren

ICS

Van: “lnternational Card Services”
Onderwerp: Let op: Tweestaps inloggen activeren
Datum: 9 oktober 2023 om 05:05:24 CEST
Aan:*****@******

Geachte Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor
authenticatie” nog niet heeft geactiveerd. Deze
beveiligingsmethode is vanaf 01 September 2023 ingegaan
zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter kunnen
waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het
waarborgen van onze klanten hun persoons- en
contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze
klanten, vragen en controleren we uw persoons- en
contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de “twee-
factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog niet voor
12 Oktober 2023 te hebben voldaan dan kunt u geen gebruik
meer maken van uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan
heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij
ontvangen. Lees in het Privacy Statement (Link) meer over hoe wij
omgaan met deze gegevens.

Klik op Mijn ICS om de tweestapsverificatie in te stellen.

Mijn ICS (Link)

Beëindigen voorkomen?
Valideer uw gegevens voor 12 Oktober 2023. Als u uw
gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde
datum, dan kunt u onze overeenkomst nog behouden. U kunt
uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer
gebruiken! Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en
komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.
Als wij in deze periode niets van uw horen, eindigt uw
overeenkomst met ons op 12 November 2023. Daarna heeft u
geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s)
niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u
een nieuwe card bij ons aanvragen. Ook daarvoor is het
nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk
nu uw persoonlijke gegevens bij en geniet van al onze
privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,
Met vriendelijke groet,

International Card Services
Afdeling Account Management

Valse e-mail