Lees uw berichtenbox

ICS

Van: International Card Services
Datum: 25-10-2023 21:44 (GMT+01:00)
Aan: ******@*****
Onderwerp: Lees uw berichtenbox

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ****@******* nog niet is aangemeld voor het 3D
Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Oktober 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de qrcode hieronder met de camera van uw mobiel om door verwezen te worden.
QR CODE (=LINK)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.
Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail