Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Laatste herinnering! Voorkom dat uw rekening wordt opgeheven.

Bunq bank

Van: Bunq
Onderwerp: Laatste herinnering! Voorkom dat uw rekening wordt opgeheven.
Datum: 15 maart 2024 om 04:56:42 CET
Aan: ***********@**************

Nieuw
bericht

Beste bunqer,

Bunq voorkomt misbruik van criminele activiteiten die onder de (WWFT) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vallen. Dit doen wij door ongebruikelijke transacties te melden en door het uitvoeren van een regulier cliëntenonderzoek.

Banken zijn verplicht om risicogebaseerde benaderingen toe te passen om verdachte activiteiten te identificeren en te voorkomen aan de hand van een verplicht identificatieproces. Dit kun je doen via Identificatie & Instellingen [link].

Mocht je de identificatieproces niet voltooien hebben wij gegronde redenen om te concluderen dat je rekeninggebruik in strijd is met onze Algemene Voorwaarden. Dit betekent dat we geen diensten meer aan je kunnen verlenen en we je rekening sluiten. Dit besluit is definitief.

Als je het identificatieproces niet recentelijk hebt voltooid, vragen wij u om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan via de bovenstaande link. Als je geen toegang meer hebt tot je bunq-account, neem dan contact op met ons support team op ***@***.com [link].

Cheers,
bunq
bank of The Free

Valse e-mail