laatste aanmaning van de belastingsdienst

Belastingdienst|CJIB

Van: Belastingdienst
Onderwerp: laatste aanmaning van de belastingsdienst
Datum: 22 oktober 2023 om 16:53:43 CEST
Aan: *****@*******

Beste Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk ***** is na meerdere herinneringen
nog niet voldaan. Op 26 Oktober 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan
tot executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het
gehele bedrag direct te voldoen.

Dit betekent dat u het openstaande bedrag, inclusief aanmaningskosten,
uiterlijk 23 Oktober moet betalen

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met
iDeal.

Betaal openstaande schuld (Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail