laatste aanmaning van de belastingsdienst

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: Sunday, October 22, 2023 4:41 PM
Aan: ****@****
Onderwerp: laatste aanmaning van de belastingsdienst

Beste Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk BX*** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 26 Oktober 2023 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Dit betekent dat u het openstaande bedrag, inclusief aanmaningskosten,
uiterlijk 23 Oktober moet betalen

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.

Betaal openstaande schuld (link)

Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail