Laatse Herinnering! Voorkom uitschrijving handelsregister!

e-Herkenning

Van: “eHerkennling.nl”
Datum: 12 september 2023 om 01:41:46 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Laatse Herinnering! Voorkom uitschrijving handelsregister!
Antwoord aan: “eHerkennling.nl”

e Herkenning

Geachte zakelijke klant,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten verplicht hun
meest recente (contact-)gegevens bij te werken in ons klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel alleen naar de
actualiteit van uw gegevens.

Gegevens bijwerken (Link)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
eHerkenning

Valse e-mail