Kennisgeving Nieuwe Voorschriften

ICS

Van: “International Card Services B.V.”
Datum: 02-10-23 21:43 (GMT+01:00)
Aan: ******@*********
Onderwerp: Kennisgeving Nieuwe Voorschriften

Kennisgeving App Authenticatie

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben u al meerdere malen verzocht om uw gegevens te
controleren en waar nodig te valideren in uw Mijn ICS-account. Dit is
van essentieel belang om uw International Card Services (ICS) te
blijven gebruiken in overeenstemming met onze vernieuwde
veiligheidsvoorschriften. Ondanks onze herinneringen, merken we op
dat deze actie nog niet is voltooid.

Om de veiligheid van uw account en onze diensten te blijven
waarborgen, is het noodzakelijk dat u de vernieuwde 2-FA app
veiligheidsvoorschriften accepteert en implementeert. Deze update is
essentieel om te voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen en
om uw gegevens te beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Uw dringende actie is vereist vóór 05 Oktober 2023 , na deze datum
zullen we helaas genoodzaakt zijn om uw toegang tot onze diensten te
blokkeren totdat de nodige maatregelen zijn getroffen.

Begin met Beveiligde Validatie (Link)

We begrijpen dat dit enig ongemak kan veroorzaken, maar we zijn
ervan overtuigd dat deze nieuwe maatregelen in het belang zijn van de
veiligheid van alle gebruikers. We waarderen uw begrip en
medewerking in deze belangrijke kwestie.

Met vriendelijke groet,
******
Manager Services

Valse e-mail