Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Je opnieuw identificeren bij Knab

Knab Bank

Van: Knab
Datum: 21 juni 2024 om 00:09:21 CEST
Aan: *****@*******
Onderwerp: Je opnieuw identificeren bij Knab
Antwoord aan: ******@*****

Geachte heer/mevrouw,

Elke klant van Knab moet zich opnieuw identificeren en een aantal vragen over de
actualiteit van uw (contact-)gegevens. Gelukkig gaat het eenvoudig, veilig en
snel via de Knab online omgeving.

De digitale sleutel van uw Knab online account zal binnenkort komen te verlopen.
Je wordt erop geattendeerd om je opnieuw te intentificeren bij knab om onnodige
schorsing te voorkomen.

Je opnieuw identificeren bij Knab

Bezoek ***** (Link) voor de online identificatie. Gelieve de gegeven
stappen volgen om de procedure te voltooien.

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw knab rekening op
onze website (Link). Hier leest u ook hoe u uw overeenkomst kunt opzeggen mocht u
dit willen door deze wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen
met de afdeling Veiligheidszaken van ********

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail