Je onderneming wordt mogelijk afgemeld

Kamer van Koophandel

From: KVK
Sent: Tuesday, October 10, 2023 9:04 AM
To: *******@*******
Subject: Je onderneming wordt mogelijk afgemeld

Geachte heer/mevrouw,

KVK controleert of bedrijven die zijn ingeschreven in het handelsregister
nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de
actuele ondernemingen in Nederland.

UIt gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit
bestand niet (meer) voorkomt als actieve onderneming. Dit is voor KVK
het signaal dat wij uw onderneming in het handelsregister kunnen
uitschrijven. Is dit inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen, KVK
schrijft uw onderneming over c.a. 5 werkdagen uit U ontvangt daarvan
een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken
wij u binnen 3 werkdagen na dagtekening van dit bericht je actuele
gegevens bij te werken. Op basis van een aantal vastgestelde criteria
wordt dan door KVK beordeeld of er sprake is van een actieve
onderneming.

Ga naar Mijn KVK  (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve

onderneming moet voldoen kunt u vinden op ******(Link)

Wij staan graag tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,
Afdeling Klantbeheer

Valse e-mail